عصب کشی

درمان ریشه و یا عصب کشی دندان چیست؟

درمان ریشه دندان که اشتباها عصب کشی دندان هم از آن یاد می شود، عبارت است از خارج کردن ریشه یک دندان، تمیز نمودن و شکل دادن به فضای کانال تراپی (RCT) و در انتها پر نمودن آن برای جلوگیری از نفوذ باکتری ها به این ناحیه و بازگشت باکتری ها به سیستم اعصاب دندان می باشد. هدف از انجام درمان ریشه دندان اجازه به باقی ماندن دندان در دهان بدون وجود اعصاب زنده در آن می باشد  و با انجام این کار می توان از دندان درد احتمالی در هنگام جویدن غذا و در بحث زیبایی باقی ماندن دندان در دهان و داشتن لبخند زیبا استفاده کرد.

وقتی دندان دچار آسیبی گسترده ناشی از عوامل مختلف می‌شود، در شرایطی ممکن است آسیب ها با ترمیم های سطحی قابل درمان نباشند، در این صورت درمانی تهاجمی تر به نام درمان ریشه root canal therapy یا به اصطلاح عامه عصب کشی دندان انجام می‌شود تا بتوان از خراب شدن بیشتر دندان و یا کشیدن آن جلوگیری کرد. طی این درمان متخصص درمان ریشه دندان بافت پالپی دندان که حاوی عروق و اعصاب می‌باشد و در قسمت داخل کانال های دندان قرار گرفته است را کاملا تخلیه می‌کند . پس از پاکسازی و ضد عفونی با موادی به نام گوتاپرکا دندان را پر می‌کند.

چه دلایلی موجب آسیب به پالپ (عصب) دندان می‌شوند؟

  • پوسیدگی گسترده دندان
  • پرکردگی های قدیمی وسیع دندان
  • ترک و شکستگی دندان
  • سایش دندان