آرشیوهزینه ایمپلنت دندان

ایمپلنتدندانپزشکی

بررسی کلی هزینه ایمپلنت دندان

هزینه ایمپلنت دندان در حالت کلی به تخصص و تجربه پزشک، نوع و مدل ایمپلنت، نیاز به جراحی قبل از ایمپلنت، تعداد دندان‌ها، هزینه‌ عکس‌برداری‌ و همچنین هزینه‌های پس از عمل دارد. به طور کلی، هزینه ایمپلنت یک واحد دندان ممکن است بین 12 تا 25 میلیون تومان یا بیشتر...