آرشیونحوه گرفتن عکس رادیوگرافی دندان

رادیوگرافی دندان
سایر

با رادیوگرافی دندان بیشتر آشنا شوید

اگر تا کنون به دندانپزشک مراجعه کرده‌اید احتمالا تجربه رادیوگرافی دندان را دارید. در دندانپزشکی هم مانند رشته‌های دیگر از عکسبرداری برای تشخیص درست بیماری‌ها استفاده می‌شود. شما درباره رادیوگرافی دندان و انواع ان چه می‌دانید؟ آیا اطلاع دارید که هر نوع از رادیوگرافی برای چه منظوری کاربرد دارد؟ در...