آرشیوجراحی دندان عقل نهفته روی عصب

دندان عقل نهفته
سایر

با دندان عقل نهفته چه کنیم؟

در حین اینکه ریشه های دندان عقل رشد می یابند، دندان در استخوان شروع به حرکت آهسته به سمت بالا می کند و فقط قسمت تاج دندان به داخل دهان راه می یابد. قسمت ریشه به سختی در داخل استخوان ثابت و محکم شده است. تا سن ۱۹ سالگی فک...