آرشیوتشخیص پریودنتیت

پریودنتیت
سایر

درباره ی بیماری پریودنتیت چه می دانید؟

بیماری پریودنتال که در نظر عموم به آن بیماری لثه اطلاق می شود، بسیار شایع می باشد. پریودنتیت باعث از دست رفتن استخوان و بافت های همبند می شود. علت اصلی این بیماری از دست رفتن دندان در بالغین است. اگر شما هم دوست دارید این بیماری خطرناک را بشناسید...