آرشیوبرداشتن کامپوزیت دندان

برداشتن لمینت دندان
لمینت

از برداشتن لمینت دندان چه می‌دانید؟

لمینت دندان می‌تواند با پنهان کردن یکسری نواقص مانند شکاف و تغییر رنگ، لبخند شما را زيباتر كند. اما اگر لمینت شما افتاد یا لب پر شد، باید در اسرع وقت با دندانپزشک تماس بگیرید. در اینصورت دندانپزشک در بهترین حالت لمینت شکسته را با لمینت سفارشی جدید جایگزین می...