آرشیوانواع فیکسچر ایمپلنت

فیکسچر دندان
ایمپلنت

درباره فیکسچر و نقش آن در ایمپلنت دندان بخوانید

دندان‌های دائمی به دلایل مختلفی ممکن است از دست بروند. باید گفت که پر کردن جای خالی دندان اهمیت بسیاری دارد تا دچار تحلیل استخوان فک در محل آن نشوید. بهترین راه برای این جایگزینی، ایمپلنت دندان است. ایمپلنت‌ها بادوام هستند و ضمن بعهده گرفتن کامل نقش دندان از دست...