عصب کشی

عصب‌کی دندان
عصب کشی

سیر تا پیاز عصب‌ کشی دندان

به طور کلی عصب‌ کشی شامل یک پروسه برای از بین بردن بافت نرم و داخلی دندان است. در اصطلاح به آن پالپ (Pulp) گفته می‌شود. پالپ (Pulp) بخشی از دندان است که باعث رشد آن می‌شود. پالپ از عروق خونی، اعصاب و بافت همبند تشکیل شده است. معمولاً دندانپزشکان...