زیبایی - آرایشی

درباره قاعدگی نامنظم
پزشکی - سلامتزنانزیبایی - آرایشی

قاعدگی نامنظم به چه معناست؟ + آیا پریود نامنظم خطرناک است؟

چرخه قاعدگی زنان معمولا ۲۸روزه است. البته این عدد بین افراد مختلف، ممکن است کمی متفاوت باشد و شاید فاصله روزهای بین پریود در تمام افراد، یا حتی بین دفعات متفاوت در یک نفر، دقیقا همین تعداد روز نباشد. زمانی می‌گوییم پریود نامنظم است که تعداد روزهای بین چرخه قاعدگی...
1 2
برگه 2 of 2