یکشنبه, دسامبر 5, 2021

این سایت یک سایت خبری در حوزه دندانپزشکی است. این یکی از مهمترین دست آوردهای ماست. می توان به کمک آن برای شما عزیزان تا حد زیادی اطلاعات دست اول و مهم را جمع آوری کنیم.

مدیریت سایت – دکتر مهدی

tenyataqanestar@gmail.com